• Tonys budbil1
  • Tonys budbil2
  • Tonys budbil3
  • Tonys budbil4

Du når våra kontor på

Helsingborg: 042-610 11 00

Malmö: 040-12 38 00

Landskrona: 0418-190 19

 

Journummer till samtliga kontor:

042-610 11 00

 

Ordinarie prislista Måndag-Fredag 06.00-18.00

      Timkörning Milkörning
 0-700 kg    PickUp med lift och eluttag  529 kr/h  135 kr/mil
 0-800 kg    PickUp med lift  456 kr/h  122 kr/mil
 0-900 kg    PickUp  413 kr/h  108 kr/mil
 0-700 kg    Liten värme-/kylbil  492 kr/h  125 kr/mil
 0-900 kg    Combitaxa PickUp  413 kr/h    39 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor bil med eluttag  603 kr/h  146 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor värme-/kylbil  546 kr/h  136 kr/mil
 0-2200 kg    Frysbil, minusgrader garanteras  603 kr/h  146 kr/mil
 0-8000 kg    EX II Klassad bil  572 kr/h  144 kr/mil
 0-8000 kg    Stor värme/kylbil  632 kr/h  152 kr/mil
 0-8000 kg    Stor bil  535 kr/h  136 kr/mil
 0-8000 kg    Combitaxa Stor Bil  535 kr/h    56 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars  632 kr/h  152 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars värme/kylbil  735 kr/h  174 kr/mil
 0-13000 kg    Boggiebil  623 kr/h  143 kr/mil
         

Ordinarie prislista Lördag, Söndag och Jourtid 18.00-06.00  

       Timkörning   Milkörning 
 0-700 kg    PickUp med lift och eluttag   767 kr/h  183 kr/mil 
 0-800 kg    PickUp med lift  710 kr/h  162 kr/mil
 0-900 kg    PickUp   644 kr/h    149 kr/mil 
 0-900    Combitaxa PickUp  644 kr/h    52 kr/mil
 0-700 kg    Liten värme-/kylbil  747 kr/h  170 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor bil med eluttag  871 kr/h  209 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor värme-/kylbil  828 kr/h  193 kr/mil
 0-2200 kg    Frysbil, minusgrader garanteras  871kr/h  209 kr/mil
 0-8000 kg    EX II Klassad bil  845 kr/h  202 kr/mil
 0-8000 kg    Stor bil  789 kr/h  188 kr/mil
 0-8000 kg    Stor värme-/kylbil  920 kr/h  216 kr/mil
 0-8000 kg    Combitaxa Stor Bil  789 kr/h    77 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars  920 kr/h  216 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars värme-/kylbil 1032 kr/h  228 kr/mil
 0-13000 kg    Boggiebil  877 kr/h  199 kr/mil
         
         

 Allmänna affärsvillkor:

Timpris debiteras på all närdistribution. Milpris på all körning över 15 mil med ett lastnings- och ett lossningsställe. Combitaxa debiteras på distributionskörningar som överstiger 15 mil totalt. Vid milkörning debiteras väntetid om lastning eller lossning tar mer än 1/2 timme. Drivmedelstillägg tillkommer.

Minsta debitering: Vardag 1 timme. Lördag, söndag och jourtid 2 timmar.

Alla priser och avstånd gäller tur/retur. Jourtid debiteras ej för transporter som är bokade mellan 06.00 och 18.00 vardagar. Bomkörning debiteras efter prislistan.

Debitering sker efter ordinarie prislista om ej annat avtalats i samband med bokning.

För skrymmande och svårhanterligt gods samt långgods debiteras individuella priser.

Prisuppgifter lämnas vid bokning.

Alla utlägg ex vägskatter, färjeavgifter och övernattningar debiteras. Övernattningar debiteras alltid om man inte kan köra tur och retur på ett arbetspass. 6 kr/samtal debiteras vid telefonavisering eller andra samtal.

Faktureringsvillkor:

Månadsvis fakturering (den sista var månad). Betalningsvillkor 10 dagar netto efter fakturadatum. Kontoavgift 90 kr/faktura vid fakturering under 1000 kr.

Dröjsmålsränta: diskonto + 12%.