• Tonys budbil1
  • Tonys budbil2
  • Tonys budbil3
  • Tonys budbil4

Du når våra kontor på

Helsingborg: 042-610 11 00

Malmö: 040-12 38 00

Landskrona: 0418-190 19

 

Journummer till samtliga kontor:

042-610 11 00

 

Ordinarie prislista Måndag-Fredag 06.00-18.00

      Timkörning Milkörning
 0-700 kg    PickUp med lift och eluttag  558 kr/h  142 kr/mil
 0-800 kg    PickUp med lift  480 kr/h  130 kr/mil
 0-900 kg    PickUp  436 kr/h  116 kr/mil
 0-700 kg    Liten värme-/kylbil  520 kr/h  132 kr/mil
 0-900 kg    Combitaxa PickUp  436 kr/h    42 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor bil med eluttag  636 kr/h  154 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor värme-/kylbil  576 kr/h  144 kr/mil
 0-2200 kg    Frysbil, minusgrader garanteras  636 kr/h  154 kr/mil
 0-8000 kg    EX II Klassad bil  604 kr/h  152 kr/mil
 0-8000 kg    Stor värme/kylbil  666 kr/h  160 kr/mil
 0-8000 kg    Stor bil  564 kr/h  144 kr/mil
 0-8000 kg    Combitaxa Stor Bil  564 kr/h    60 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars  666 kr/h  160 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars värme/kylbil  776 kr/h  184 kr/mil
         
         

Ordinarie prislista Lördag, Söndag och Jourtid 18.00-06.00  

       Timkörning   Milkörning 
 0-700 kg    PickUp med lift och eluttag   816 kr/h  194 kr/mil 
 0-800 kg    PickUp med lift  756 kr/h  172 kr/mil
 0-900 kg    PickUp   686 kr/h    158 kr/mil 
 0-900    Combitaxa PickUp  686 kr/h    56 kr/mil
 0-700 kg    Liten värme-/kylbil  796 kr/h  182 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor bil med eluttag  871 kr/h  209 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor värme-/kylbil  882 kr/h  206 kr/mil
 0-2200 kg    Frysbil, minusgrader garanteras  928 kr/h  222 kr/mil
 0-2200 kg    Medelstor bil med eluttag  928 kr/h  222 kr/mil
 0-8000 kg    EX II Klassad bil  900 kr/h  216 kr/mil
 0-8000 kg    Stor bil  840 kr/h  200 kr/mil
 0-8000 kg    Stor värme-/kylbil  980 kr/h  230 kr/mil
 0-8000 kg    Combitaxa Stor Bil  840 kr/h    82 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars  980 kr/h  230 kr/mil
 0-8000 kg    24-pallars värme-/kylbil 1100 kr/h  242 kr/mil
         
         
         

 Allmänna affärsvillkor:

Timpris debiteras på all närdistribution. Milpris på all körning över 15 mil med ett lastnings- och ett lossningsställe. Combitaxa debiteras på distributionskörningar som överstiger 15 mil totalt. Vid milkörning debiteras väntetid om lastning eller lossning tar mer än 1/2 timme. Drivmedelstillägg tillkommer.

Minsta debitering: Vardag 1 timme. Lördag, söndag och jourtid 3 timmar.

Alla priser och avstånd gäller tur/retur. Jourtid debiteras ej för transporter som är bokade mellan 06.00 och 18.00 vardagar. Bomkörning debiteras efter prislistan.

Debitering sker efter ordinarie prislista om ej annat avtalats i samband med bokning.

För skrymmande och svårhanterligt gods samt långgods debiteras individuella priser.

Prisuppgifter lämnas vid bokning.

Alla utlägg ex vägskatter, färjeavgifter och övernattningar debiteras. Övernattningar debiteras alltid om man inte kan köra tur och retur på ett arbetspass.

Faktureringsvillkor:

Månadsvis fakturering (den sista var månad). Betalningsvillkor 10 dagar netto efter fakturadatum. Kontoavgift 90 kr/faktura vid fakturering under 1000 kr.

Dröjsmålsränta: diskonto + 12%.